Sportsfys siden 2011. Der hersker slet ingen tvivl om, at min yndlingsmekanik er bevægeapparatet. Jeg er ganske enkelt fascineret af kropsmaterialets evne til at forandre sig. Min uddannelsesmæssige baggrund er derfor nærmest givet; Jeg er Bachelor i Idræt og Sundhed (Syddansk Universitet, 2002) og Prof.bach i Fysioterapi (University Lillebælt, 2007). Efterfølgende har jeg taget en rækker kurser inden for osteopatiske teknikker, idrætsfysioterapi eksamineret idrætsfysioterapeut A i 2012 samt akupunktur. Har Team Danmarks screeningsuddannelse og screener elever på idrætsgymnasierne.

Arbejdsmæssigt har jeg for en kort bemærkning været forbi hospitalsvæsenet og derefter været ansat på en sportsklinik siden 2007. Det er almen kendt og veldokumenteret at fysisk aktivitet og velbefindende hænger uløseligt sammen. Jeg vil derfor beskrive mig selv som en lykkelig motionist. Går du og bøvler med en kropumulig skavank, så vil jeg gøre, hvad jeg kan, for at vi sammen finder eller genfinder kroppens muligheder, så dit humør kan stige i graderne.